6 Haz 2011

"Atatürk'ü Koruma Kanunu" ne kadar çağdaş? / İnternet Sansürleri


"Atatürk'ü Koruma Kanunu" ne kadar çağdaş? / İnternet Sansürleri


Bu gün asıl kapatılmasında beis görülen ve daha büyük tepkiyi hak eden sansür gerekçelerinin başında; Google Sites-Traslate-Analytics-Docs, Blogger ve Youtube gibi servislere yapılan ve yapılmış sansürlerin gerekçeleridir.

Mahkemelerin verdiği bu anlamsız kararların yegane gerekçesi "xxx nolu nolu KORUMA TEDBİRİ" gereğidir.

Söz gelimi;
Bu gün bir çok insanın kişisel fikir ve düşüncesini, paylaşımlarını yayınladığı kaliteli bir hizmet olan,
http://sites.google.com/ servisine aynı "KORUMA TEDBİRİ" gereğince ulaşamamaktayız.

Nisan ayı içerisinde Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu'na, Google Sites(http://sites.google.com) üzerinde sites.google.com/site/kemalizminkarinagrisi adresli siteye bulunan Atatürk'e ağır hakaret ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu. Dünya üzerinde milyonlarca kullanıcısı bulunan Google Sites Denizli 2. Sulh Ceza Mahkemesinin koruma tedbiri kararı üzerine Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından erişim engeli uygulanmaya başladı.


Ücretsiz olarak sunulan bir servis olan Google Sites sayfalarının alt kısımlarında "Google Sites tarafından desteklenmektedir" (Powered by Google Sites) ibareleri yer alıyor ve yine alt kısımda "kötüye kullanım bildirme bağlantısı" (Report Abuse) de bulunmakta.

Google'ın bu konuda açıklaması şöyle olmuş;


quote:


"Google arama motorunda listelenen web sitelerinin içeriği Google a ait değildir. Google yayıncılık ya da web sitesi editörlüğü görevi yapmamaktadır. Diğer tüm arama motorları gibi İnternet'te varolan içerik ve bilgiyi yansıtır. Google olarak amacımız, kullanıcılarımıza aradıkları web sitesini erişilebilir kılmaktır.


Eğer herhangi bir kullanıcı ulaştığı web sitesinin içeriği ile ilgili endişeye sahip ise, site yöneticileri ile iletişime geçmeleri konusunda yönlendirilir. Ayrıca Google aramaları sonucunda erişilen sitelere web üzerindeki diğer arama motorlarını kullanarak da ulaşılabileceğini belirtmekte fayda görüyoruz."


Daha önce Google'ın servisleri olan Google Groups, Youtube, Blogger da Türkiye'de erişime kapatılmıştı, bence Google.com'da ülkemizde ki bu sistem ile erişime kapatılabilir, bu hiç de zor değil. Zira ilgili site "Kemalizmin Karın Ağrısı" diye haber olunca insanlar Google'da kemalizminkarinagrisi diye aratıyorlar ve ilgili site arama sonuçlarının en başında çıkıyor, yani Google.com'da bu siteyi gözterdiği için şikayet edilip kapatılabilir, bunu umarım biri çıkar da mahkemeye verir biz de sonunda Google'ı da engellendiğini görüp gözümüz açık gitmemiş olur ve toptan rahatlarız. 


Aynı gerekçelerle 3 sene evvel youtube.com uzun yıllar boyunca kapatılmış.
Bunun yanında Google'ın bir çok servisi ve adları sayılamayacak bir çok site ve servis bu sebeblerle kapatılmıştır.

Bu gün internette yaşadığımız sansürlerin, kısıtlamaların ve engellemelerin çoğu sebebi işte bu "KORUMA KANUNU"dur.

Bir site pornografik olduğu için bloglanabilir,
bir site aşırı ahlaksızlık barındırıyor ise,
Çocuklar istismar ediliyorsa bloglanabilir,
Yada bir terör örgütü propagandası yapıyorsa yasaklanabilir.
Bunlar kabul edilebilir gerekçelerdir.
Ve eminim ki sırf bunlar olsa idi bu gün bu kadar tepki doğmazdı.

Ancak böyle bir gerekçe ile, sırf koca youtube.com sitesinde Atatürk aleyhinde bir video var diye,
Yada kocaman sites.google.com blog sayğlayıcısında Kemalizm aleyhtarı bir yazı var diye
Bütün siteyi yasaklarsanız işte o zaman şamarı yersiniz halktan.

Halk bir olup bu yasağa tepki gösterdiği halde
Halka rağmen bu gereksiz kanunu yürürlükte tutmak demokrasi değildir.

Bu gün bütün halkın tepki gösterdiği İnternet Sansürlerinin genel gerekçesi "Atatürk'ü Koruma Kanunu" çerçevesinde olmuştur.

Herkes kanun önünde eşittir.
Atatürkte eşittir, bende eşitim, o da eşit, sende...
Biri bir yanlış yaptı ise adalet önünde eşit koşullarda yargılanmalıdır.
Eğer bir hakaret-küfür söz konusu ise korunan sadece Atatürk değil her VATANDAŞ olmalıdır.
Bana yada sana bir küfür edilmişse Kanunlar seninde hakkını korumalı Atatürkün hakkınıda korumalı.
Adaletin, Hak'kın önünde eşit olunmalı.

Ayrıca her ideoloji tartışılabilir, eleştirilebilirdir.
Eğer siz fikirlerinizin tartışılmasından korkuyorsanız vay halinize.
Seslendirilemeyecek fikir yoktur. Savunulamayacak fikir vardır.
Hiç bir ideoloji özel kanun ile korunamaz. Bunun adı ne cumuriyet ne demokrasi olur.

Vel hasıl; Böyle bir kanunun olması dahi Mustafa Kemal'e yapılmış bir hakarettir.
Artık ne Atatürk bu kanunla incinsin nede biz okuma-yazma-öğrenme hürriyetimizden yoksun olalım.


Bu gün tekrar anlıyoruz ki anayasamız demokratik olmaktan, çağdaş olmaktan çok uzak.
Evet eşi benzeri hiç bir çağdaş dünya ülkesinde mevcut olmayan,
5816 sayılı kanun, "Atatürk'ü Koruma Kanunu" ne kadar çağdaş?

CHP Atatürk'ü Koruma Kanunu'na anayasaya aykırı diye karşı çıkmıştı


1950 seçimlerinden zaferle çıkan Demokrat Parti, ezanı serbest bırakmış, dindar insanlar üzerindeki baskıyı kaldırmıştı. Ancak bu arada bazı tahrik edici eylemler de başlamıştı. Eski CHP adaylarından Kemal Pilavoğlu'nun müridleri -ki Ticaniler diye bilinir- Atatürk'ün heykel ve büstlerini kırıyorlardı.

Öte yandan CHP tetikteydi. Onlara göre hükümetin irticaya ezanla verdiği "avans"tı bu olayların nedeni. Nadir Nadi'nin deyişiyle, inkılap aleyhtarlığı hortlamış, yobazların cesareti artmıştı. Eylemciler "devlet kuvvetine el kaldıramadığı için inkılâplarımızın sembolü Atatürk'e saldırmak, hıncını ondan almak istiyor"lardı.

Hükümet duruma el koymak zorunda hissetti kendisini. Bunun için 1951 Nisan'ında bir adım attı ve Atatürk'ün şahsı aleyhinde işlenen suçlara dair kanun tasarısını Adalet Komisyonu'na getirdi. Ancak bu sırada hiç beklenmedik bir şey oldu. Kısa bir süre öncesine kadar CHP ve yandaş basını tarafından irticaya prim verdiği gerekçesiyle eleştirilen DP hükümeti, aynı çevreler tarafından bu defa da anayasaya aykırı kanun çıkarmakla suçlanacaktı.

Sadece Nadir Nadi ve Falih Rıfkı Atay gibi iki yılmaz CHP'linin yazdıklarını aktarmak yeterli olacaktır.

Nadi, 14 Nisan 1951 günü "Cumhuriyet" gazetesinde çıkan "Ata'yı korumak" başlıklı yazısında Atatürk'ü Koruma Kanunu'nun yersizliğinden dem vuruyor ve şu çarpıcı cümleyi kuruyordu: "Hatta daha ileri giderek böyle bir kanunun rejim bakımından bir GERİLEME İŞARETİ yerine geçeceğini söylüyoruz." Bir başka deyişle "Cumhuriyet" gazetesinin sahibi, Demokrat Parti'nin çıkarmak istediği kanunun çıkarılmaması gerektiğini, çıkarılırsa Cumhuriyet rejimini gerileteceğini bile söyleyebilmiş.

Falih Rıfkı Atay da 22 Nisan 1951 tarihli "Ulus"ta bu kanunun çıkmasından utandığını, Atatürk'ü putlaştırmamak gerektiğini yazıyordu. Atay'a göre böyle bir kanun çıkarmak medeni cesareti kaybetmek demekti. Atay, o günden bugüne Atatürk hakkında yazılıp çizilenleri şu sert sözlerle çöp kutusuna atıyordu: "Bu kanun çıktıktan sonra Atatürk'ü sevenlerin ve kendisine bağlı olanların onu medhedeceğini sanıyor musunuz? Karşılarında ağız açacak kimse olmayınca bunun dalkavukluktan ne farkı olabilir? Demek ki yakın zamanda Atatürk'ten bahsedilmeyecek."

CHP yanlısı basın, Atatürk'ün şahsını saldırılardan korumayı amaçlayan kanuna böyle cepheden karşı çıkarken, 17 Nisan günü Meclis Adalet Komisyonu'nda hararetli tartışmalar yaşanıyordu. (O tarihlerde komisyonlarda tutanak tutulmadığını TBMM yetkililerinden öğrendim. Bu yüzden konuşulanları gazetelerden aktarmak zorundayım.)

Komisyon toplantısı "bir hayli heyecanlı" geçmiş, hararetli konuşmalar yüzünden Menderes üç defa söz almak zorunda kalmış ve nihayet 7 olumsuz oya karşılık 9 oyla tasarı kılpayı komisyondan geçmiştir.

Menderes "Bu kanun bir zaruretin ifadesidir" sözleriyle tasarıyı savunmuş, eski Yargıtay Başkanı olan İçişleri Bakanı Halil Özyörük de kanunda hukuk esaslarına aykırı bir yön bulunmadığını dile getirmiş, Atatürk'e yapılan tecavüzlerin yasal güvenceye bağlanmasının gerekliliğini savunmuştur. Aynı gün İstiklal Savaşı'nın değerli komutanlarından DP'li Selahattin Adil Paşa, tasarı aleyhine çok sert bir konuşma yapmış ve basına yansıdığı kadarıyla şunları söylemişti:

"Atatürk meşhur diktatörlerdendir. Bir diktatör hakkında böyle bir kanun çıkarılması doğru değildir. Bu memlekette 14 Mayıs'tan evvel müspet bir iş yapılmamıştır. 14 Mayıs inkılabından sonra Atatürk inkılaplarından bahsedilemez. Böyle bir tasarı ayrıca dinimize de aykırıdır." ("Yeni Sabah", 18 Nisan 1951)


Selahattin Adil Paşa eleştirilerine Meclis Genel Kurulu'ndaki oturumda da devam etmiş, ancak eleştiri dozunu bir miktar hafifletmişti. Bu arada belirtelim ki, DP milletvekillerinden romancı Halide Edip Adıvar da tasarıya karşı çıkanlardan biriydi ve Atatürk'ün ilahlaştırılmasına hizmet edecek olan bu kanuna karşı olduğunu bildiriyordu.

Kanun 5 Mayıs günü geldiği Genel Kurul'da CHP'li vekillerce de eleştirilmiş ve yapılan oylamada reddedilerek komisyona iade edilmiştir.

Genel Kurul'da CHP milletvekillerinden Kamil Boran tasarının Meclis'e gelmesinden üzüntü duyduğunu belirtirken, eski CHP'lilerden olup o sırada bağımsız olan Sinan Tekelioğlu, kanunun baskıcılık bakımından ancak Takrir-i Sükûn Kanunu ile karşılaştırılabileceğini, anayasaya aykırı ve anti-demokratik olduğunu söylemiş ve şu cümleyi eklemişti: Yarın öbür gün bir üniversite hocası "Nutuk" haricinde bir şey söylerse bu kanun gereği suçlu duruma düşecektir.

Tasarı 7 Mayıs günü yapılan oylamada 141'e karşı 146 oyla reddedilir. Bunun üzerine DP'liler Alman hukukçu Ernst Hirsch'in kapısını çalarlar. Onun yazdığı yeni şekliyle kanun tasarısı 25 Temmuz 1951 günü yeniden genel kurula gelir ve ağırlıklı olarak DP oylarıyla geçer. (Kesin sayılar tutanaklara geçmemiş.)

Böylece CHP, Atatürk kozunu elinden almak isteyen DP'nin kanun tasarısına karşı çıkarak en büyük zikzaklarından birini çizmiş, AB kapısında karşımıza heyula gibi dikilen bu çağdışı kanunu eleştirme hakkını da elimize vermiştir. Öbür yandan DP, belki CHP'nin elindeki kozu almıştır ama anayasaya, ceza hukukuna, demokrasiye aykırı bir düzenlemenin de mimarı olmuştur.

Üstelik vefat etmiş bir şahıs hakkında çıkarılan kanun, "ölüler arasındaki eşitliğe" de aykırıydı. Bu kanun çıkınca başka ölüler hakkında kanun çıkartmak da mümkün hale gelmektedir. Selahattin Adil o zaman söyleneceği söylemiş zaten. Demiş ki: "Türkiye bir Müslüman memleketi olduğuna göre Hazret-i Muhammed hakkında da bir kanun çıkarmak icab edecektir." ("Ulus", 18 Haziran 1951)

Bugün 5816 nolu bu kanun, işlevsizliği bir yana, bir hukuk devletine hiç mi hiç yakışmamaktadır. Dünyada da bir benzeri bulunmayan bu kanunun kaldırılması, sanırım zamanında ona karşı çıkmış olan CHP'yi de memnun edecektir! (M.armağan)


...

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder